Tabela Vergisi Nedir

Tabela Vergisi Nedir?

Tabela Vergisi Belediyeler tarafından toplanmakta olan bir vergidir.

Belediyelerin sınırları içerisinde dükkan, iş yeri, ticaret hane ve duyuru yapılmakta olan reklamlar sebebiyle alınmaktadır.

Belediye sınırları içerisinde yapılmakta olan reklam, ilan, pano vb. işlemler bu vergiye tabi tutulmaktadır.

Tabela Vergisi tabelaların özelliklerine göre ışıklı tabela, ışıksız tabela, afiş gibi kullanım amaçları olan reklam araçlarında metre kare olarak hesaplanır ve tahsil edilir.

Tabela Vergisi şehir ilçe mahalle ve cadde olarak fiyatlarında belediye ücretleri değişiklik gösterebilir.

Bu bilgilerle reklamın m2 cinsinden beyanname hazırlanmaktadır.

Tabela Vergisi Ödemeniz için Gereken Belgeler;
• Yeni işletmeler, tabela vb. reklamlar asanlar için fatura,
• Reklam vergisi beyannamesi,

Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddesine göre, belediye sınırları içerisinde yapılan reklam ve ilan faaliyetlerinden alınan ücretlerdir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 (g) ve 23 (e) maddelerine istinaden, Beyanname verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince yoklama fişi düzenlenerek verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacaktır.

 

Reklam unsurunuzu yıl sonu itibari ile kaldırmanız halinde vergi tarhiyatının doğmaması için beyan döneminde beyanname vermemeniz yeterlidir.

 

01 Ocak – 31 Aralık dönemi içerisinde vergi tarhiyatı yapılan reklam unsurunuzu 30 Haziran tarihine kadar kaldırmanız halinde idaremize bir dilekçe ile başvurarak 6 aylık vergi dilimi (01 Ocak – 01 Temmuz) üzerinden ilan reklam verginizi ödeyebilirsiniz.

 

01 Temmuz tarihinden sonra kaldırılan reklam unsurları 1 yıl üzerinden (01 Ocak – 31 Aralık) vergilendirilmektedir.

1 yıl üzerinden tarhiyatı yapılarak ödenen reklamın 30 Haziran tarihi öncesinde kaldırılması halinde, Belediyemize dilekçe verilir (30 Haziran tarihinden önce) ise, yıllık ödenen verginin 6 aylık kısmı için para iadesi talebinde bulunulabilir.